24. mai 2013

Õppekäik Harku aeroloogiajaama

22. mail külastasid kuuendad klassid KIK-i projekti raames Harku aeroloogiajaama. Väljasõit kooli juurest oli kell 8.00. Ilm oli sombune ja väga niiske ning kohati sadas hoovihma. Sõit Tallinnasse kulges rahulikult ja kohale jõudsime 10.00.
Esmalt suunati meid muuseumi, kus õpilased said tutvuda vanemate ilmavaatlusvahenditega. Muuseumis leidus nii barograafe, hüdrograafe kui ka aneridbaromeetreid. Seal oli ka palju selliseid aparaate, millest pole enne kuulnudki ega näinud.
                
Muuseumis       rippusid seina peal ka plakatid, mis tutvustasid ilmavaatlusosakondade ajalugu ning suurelt kaardilt saime näha, kus asuvad ilmavaatluspunktid. Kaardil oli tähistatud ka Vändra ilmavaatlusjaam. Huvitav oli veel teada saada, et esimene ilmavaatlusosakond Eestis asus Lasnamäe tuletornis ja et ilmavaatlusosakonnad kolivad teatud aja tagant. Muuseumis näidati meile veel vana radarit ning aparaate, millega varem edastati ilmavaatlusandmeid. Tänapäevaga oli suur erinevus.
Edasine õppekäik toimus õues, kus tutvustati õpilastele mõõteriistu ilma vaatluseks. Kõik mõõteriistad asusid maapinnast vähemlt 2 m kõrgusel, et maapinna mõju mõõteriistadele oleks väiksem. Esmalt nägime valget "onni", kus olid sees termomeetrid temperatuuri mõõtmiseks ja õhuniiskuse mõõtja. Õhuniiskus tol päeval oli 94%.

Järgmisena määrasime tuulesuunda tuulelipu järgi ja uurisime kuidas mõõdetakse sademete hulka. Sademete mõõtmiseks oli platsil lillekujuline seade, mille sees asetses anum, kuhu kogunevad sademed. Sademete hulga mõõtmiseks valatakse anumast vesi klaasi, kus on mõõtühikud peal.


 Kõige rohkem elevust tekitas klaaskuul, mis salvestas päikesekiirguse kestvust. Läbi klaaskuuli paistev päikesekiirgus põletab lindile jälje ja selle järgi vaadatakse kui kaua päike päeva jooksul paistab. Suvel tuleb seda linti vahetada päeva jooksul mitmeid kordi, talvel vähem.
Klaaskuul päikesekiirguse mõõtmiseks
Ilmavaatlusplatsil olid veel ühed torud, mille otstarbest emapilgul aru ei saanud. Hiljem selgus, et need olid maapinna temperatuuri mõõtmiseks erineval sügavusel. Seda teavet pidid ära kasutama erinevad ettevõtted, mis tegelevad trassi- ja kaevetöödega.

                                                                                  Temperatuuri mõõtmine maa seest
Õppekäigul  nägime kõike seda, mida olime õppinud tunnis ja lisaks saime uusi teadmisi ilmavaatluse kohta. Oli õpetlik ja tore väljasõit.

Riina Arva, 6.b klassi klassijuhataja  Fotod: Aleks Tammiksaar
Harku aeroloogiajaam
1 kommentaar: