2. juuni 2013

Õppekäigud õpilaste pilgu läbi

Selle aasta õppekäigud KIK-i projekti raames on läbi. Sai korraldatud 6 õppekäiku.  Õpilased tutvusid jäätmekäitlusega Väätsal ja Paikres, said vaadelda ilma Harku aeroloogiajaamas ning uurida tähistaevast Tõravere observatooriumis. Õppekäigud olid väga erineva iseloomuga, aga huvipakkuvat ja meeldejäävat oli igas väljasõidus. Loodame, et õpilastele meeldis ja jääme huviga ootama järgmist aastat.

Riina Arva, Kaili Salumäe, Ene Kitsnik

Siin on pildid õpilaste stendidest, mis on koosatud õppekäikudest
.


30. mai 2013

Kolmandad klassid Väätsa prügilas27.05.2013.a. käisime paralleelklassiga Väätsa Prügilas. Kohe alguses jaotati meid kaheks rühmaks. Meie grupi giid oli Väätsa Prügila tootmisjuht Tarmo Simson ja teise grupi giid oli Eiki Hansar. Esimesena läks meie grupp koosolekute tuppa, kus hakati rääkima sellest, et mis on prügi, mida sellega prügilas tehakse, kuidas tekib prügi, mis on pakend. Seal selgus ka palju huvitavaid asju. Näiteks see,et liivast tehakse klaaspurke ja see, et plastpudelitest tehakse riideesemeid! Palju räägiti veel erinevate prügide sorteerimisest. Mõne aja pärast läks meie rühm välja ja teine rühm sisse. Väljas selgitati, et mida alguses prügiga tehakse. Selgus,et prügi kõigepealt kaalutakse ning seejärel viiakse sorteerimisse.Ülisuure kaalu peale saime ka meie minna .Me kaalusime koos õpetajaga 901 kg! Veel näidati mingit ruumi, kus oli väiksemas koguses prügi. Aga kõikidel olid vist ninad kinni ja suud lahti, kui nähti suurt hunnikut sinisesse konteinerisse visatavat prügi. Selle hunniku kõrval oli aga sorteeritud pruunid, valged ja rohelised klaasitükid. Vaatasime prügilas veel veidi ringi, kuni läksime reoveehoidla juurde. Seal räägiti veidi sellest, mida selle veega edasi tehakse. Siis ühines meiega ka teine grupp ning oligi käes aeg lahkumiseks. Sõitsime bussiga veel paarsada meetrit prügilast eemale, kus tegime puhkepausi ja sõime. Pärast seda sõitsime juba Vändra poole tagasi. Mulle meeldis Väätsa Prügilas ning ma läheksin sinna meelsasti veel kord.
Sandra Väliste
III b klass
Väätsa prügilas
 Õpilased prügi sorteerimist jälgimas

Koosolekute ruumis
Prügi sorteerimist vaatamas24. mai 2013

Õppekäik Harku aeroloogiajaama

22. mail külastasid kuuendad klassid KIK-i projekti raames Harku aeroloogiajaama. Väljasõit kooli juurest oli kell 8.00. Ilm oli sombune ja väga niiske ning kohati sadas hoovihma. Sõit Tallinnasse kulges rahulikult ja kohale jõudsime 10.00.
Esmalt suunati meid muuseumi, kus õpilased said tutvuda vanemate ilmavaatlusvahenditega. Muuseumis leidus nii barograafe, hüdrograafe kui ka aneridbaromeetreid. Seal oli ka palju selliseid aparaate, millest pole enne kuulnudki ega näinud.
                
Muuseumis       rippusid seina peal ka plakatid, mis tutvustasid ilmavaatlusosakondade ajalugu ning suurelt kaardilt saime näha, kus asuvad ilmavaatluspunktid. Kaardil oli tähistatud ka Vändra ilmavaatlusjaam. Huvitav oli veel teada saada, et esimene ilmavaatlusosakond Eestis asus Lasnamäe tuletornis ja et ilmavaatlusosakonnad kolivad teatud aja tagant. Muuseumis näidati meile veel vana radarit ning aparaate, millega varem edastati ilmavaatlusandmeid. Tänapäevaga oli suur erinevus.
Edasine õppekäik toimus õues, kus tutvustati õpilastele mõõteriistu ilma vaatluseks. Kõik mõõteriistad asusid maapinnast vähemlt 2 m kõrgusel, et maapinna mõju mõõteriistadele oleks väiksem. Esmalt nägime valget "onni", kus olid sees termomeetrid temperatuuri mõõtmiseks ja õhuniiskuse mõõtja. Õhuniiskus tol päeval oli 94%.

Järgmisena määrasime tuulesuunda tuulelipu järgi ja uurisime kuidas mõõdetakse sademete hulka. Sademete mõõtmiseks oli platsil lillekujuline seade, mille sees asetses anum, kuhu kogunevad sademed. Sademete hulga mõõtmiseks valatakse anumast vesi klaasi, kus on mõõtühikud peal.


 Kõige rohkem elevust tekitas klaaskuul, mis salvestas päikesekiirguse kestvust. Läbi klaaskuuli paistev päikesekiirgus põletab lindile jälje ja selle järgi vaadatakse kui kaua päike päeva jooksul paistab. Suvel tuleb seda linti vahetada päeva jooksul mitmeid kordi, talvel vähem.
Klaaskuul päikesekiirguse mõõtmiseks
Ilmavaatlusplatsil olid veel ühed torud, mille otstarbest emapilgul aru ei saanud. Hiljem selgus, et need olid maapinna temperatuuri mõõtmiseks erineval sügavusel. Seda teavet pidid ära kasutama erinevad ettevõtted, mis tegelevad trassi- ja kaevetöödega.

                                                                                  Temperatuuri mõõtmine maa seest
Õppekäigul  nägime kõike seda, mida olime õppinud tunnis ja lisaks saime uusi teadmisi ilmavaatluse kohta. Oli õpetlik ja tore väljasõit.

Riina Arva, 6.b klassi klassijuhataja  Fotod: Aleks Tammiksaar
Harku aeroloogiajaam
17. mai 2013

Õuesõpe Paikre prügilas KIK – i projekti raames.


14. – 15. mail 2013.a. külastasid Vändra Gümnaasiumi I ja II klass Paikre prügilat Pärnumaal Paikuse vallas. Keskkonnaohtlike jäätmetena viidi prügilasse tarvitatud patareid.
 
Jäätmed, mida inimesed enam ei vaja, on prügi. Paikre Jäätmekäitluskeskusese prügila valmis 2006. aastal. Prügila looduslikud ehk geoloogilised ja hüdroloogilised tingimused Põlendmaa külas on prügila jaoks väga soodsad ja kaitsevad looduskkeskonda maksimaalselt reostuse eest. Prügilat on plaanitud kasutamiseks 30 aastaks, kuid tänu inimeste teadlikkusele prügi sorteerimisel, jätkuks seda isegi pikemaks ajaks. Iga plastist, metallist või klaasist joogipakendit on võimalik uuesti kasutada. Paberi eraldamine olmeprügist ja selle töötlemine paberivabrikus, hoiab meie metsades palju puid elavana.
 
Õuesõpet alustati pooletunnise filmi vaatamisega. Filmist said õpilased vastused küsimustele:
·        Mis on prügi?
·        Miks peab jäätmeid sorteerima?
·        Mis saab sorteeritud jäätmetest edasi?
·        Kuidas vanapaberist saab uus paber?
 
I klass andis prügilasse ära kõik Vändra Gümnaasiumis õppeaasta vältel kogunenud kasutatud patareid. Ohtlike jäätmetena kaaluti ära ja võeti vastu 2,6 kg patareisid!
Järgnenud jalutuskäigul prügila territooriumil nägid õpilased erineva prügi kogumiskohti ja olmeprügist tekkinud suuri mäesuurusi kuhjasid. Masinate abil purustatakse ja surutakse kogu taaskasutusse sobimatu kokku ning hiljem kaetakse see kattematerjaliga. Nii luuakse alus tehisküngastikule. Osa olmeprügist muudetakse kompstmullaks, mida saab kasutada põldude ja aiamaade mulla struktuuri parendamiseks.
 
Õppekäigul said õpilased teada, miks on jäätmekäitlus vajalik ning kuidas saavad inimesed keskkonnasõbralikut käitudes säästa raha ja hoida loodust puhtana.
 
Vändra Gümnaasiumi klassiõpetajad: Marju Simson, Ene Kitsnik ja Silja Enok.
Õpilased vaatamas õppefilimi "Mis on prügi?"
Biolagunevad jäätmed, millest sorteeritakse välja kile.
I klassi õpilased Paikres õppekäigul.
II klassi õpilased Paikres õppekäigul.
Masinate keskel prügilas.
Kingitus Paikrest.

28. apr 2013

Õuesõpe Tõravere Observatooriumis

Väljasõit Tõraverre oli kell 8 hommikul. Sinna sõitsime me 2 tundi. Kui me olime Tõraverre jõudnud, nägime me täheteadlast, kes oli meie giid. Algul läksime ühte ruumi, kus ühel seinal oli mosaiik, mis oli kividest laotud. See oli taevakaart. Meie täheteadlasest giid, Jaan Vennik, rääkis meile, et põhjapooluse taevast on näha 88 tähtkuju. Järgmisena läksime me kupliga majja, kus oli hästi suur teleskoop.. Me saime ka ise läbi teleskoobi vaadata, kuid näha oli vaid sinine taevas. Meie giid rääkis meile, et maailma suurim teleskoop asub Ameerikas, mis on 10 meetrit pikk. 
Järgmisena läksime ühte huvitavasse ruumi, kus oli palju igasuguseid asju. Näiteks oli seal meteoriit, mis oli Siberist leitud. Veel oli seal mudel, mis näitas kuidas tekib päikese- või kuuvarjutus. Ruumi teises otsas saime me näha ühe arvutiprogrammi abil erinevaid planeete, Linnuteed ja tähtkujusid. Mälestuseks saime taskukalendrid. 
Sellega me reis lõppes. Läksime bussi, sõime kõhud täis ja sõitsime kodu poole. 
Ma loodan, et me läheme sinna veel, aga siis juba õhtul, et tähti ja planeete näha.

Merili Selmet, 4. klass

26. apr 2013

Ekskursioon Tõravere Observatoorium

Sõit algas kell kaheksa kooli juurst. Bussiga sõitsime tükk aega ja kohale jõudes oli kell juba kümme. Esmalt tutvusime päikesekellaga. Edasi nägime kividest tehtud mosaiiki, mis kujutas taevast ja tähtkujusid. Järgmisena jõudsime teleskoobi juurde. Seal said kõik teleskoobi kaudu taevast vaadata. Stellaariumis seletati, kuidas Maa pöörleb ümber enda ja tiirleb ümber Päikese. Nägime ka ehtsat meteoriiti. Samuti vaatasime arvutist planeete, nende kaaslasi ehk kuid ja galaktikaid. Seejärel sõime ja sõitsime bussiga Vändrasse.

Rika Viljak, 4. klass
 
Õpilased stellaariumis
 
 
Infotahvel

4. klass Tõravere Observatooriumis


Seose KIK-i  projektiga oli 4. klassil hea võimalus käia 17. aprillil Tõravere Observatoriumis.  Tänu suurepärasele giidile  oli ekskursioon huvitav ja meeldejääv. Õpilastel oli veelkord võimalus sügisel loodusõpetuse tunnis käsitletud teemad „Maailmaruum“ ja „Päikesesüsteem“ üle korrata ja läbi praktilise kogemuse õpitut meenutada. Kõige tähtsam oli oma silmaga näha põhjamaade suurimat teleskoopi. Vaatasime ka taevast, kuid valgel ajal tähistaevast ikka ei näe. Kuid see, kuidas üks väga suur mehhanism töötab, seda oli küll põnev kogeda. Uudishimu tähistaevast vaadata oli aga suur. Seda saime teha spetsiaalse arvutiprogrammi kaudu. Õpilased tundsid end selles valdkonnas hästi. Nad said ise jagada oma teadmisi  ning ka küsida tekkinud küsimustele vastuseid. Oli igati õpetlik ja hariv koolipäev.
Ave Naano, 4. klassi klassijuhataja
Tõravere Observatoorium
Päikesekell
Teleskoobiga taevast vaatamas


25. apr 2013

V klassi õppekäik Tartu Observatooriumisse Tõraveres


24. aprillil 2013 külastas Vändra Gümnaasiumi V klass Tartu Observatooriumi. Väljasõit Tõraverre algas hommikul kell 8.00. Sõit viis läbi kauni kevadise Eestimaa, mille maastik oli algul tasane, kuid mida kaugemale Vändrast jõudsime, seda lainjamaks ja künklikumaks see muutus. Sõites piki Võrtsjärve kallast, tuletasime meelde talvel õpitut:  milline jõgi saab sealt alguse, kuhu ta suubub ja mis linnast see läbi voolab.
Tõraverre jõudsime kell kümme. Kohapeal võttis meid vastu giid, kes tutvustas observatooriumi ja selgitas Universumis toimuvat.
Esmalt vaatlesime Päikesesüsteemi maketti, kuhu olid istutatud elupuud, kus iga puu tähistas üht planeeti ja Päikest. Elupuud olid istutatud selliste vahedega, nagu asetsevad planeedid  meie päikesesüsteemis (kaugus üksteisest on võrdeline planeetide kaugusega looduses. 1m maapinnal võrdub 40 milj. km-ga looduses).
Seejärel suundusime teleskoobi torni, kus asub Põhjamaade suurim teleskoop. Giid selgitas, kuidas läbi peeglite toimub suurendamine, et teleskoop on paralleelselt viltu  Maa kujuteldava teljega ning saime aimu, kuidas  toimub tähtede ning planeetide vaatlemine.
Jõudes stellaariumi, näidati meile 66 aastat tagasi Siberis alla kukkunud raudmeteoriidi kildu, mis kaalub 270 kilogrammi. Tegime mudeli abil selgeks, kuidas Maal  vahelduvad aastaajad, öö ja päev. Saime teada miks paistab pilvitul ööl Kuu kord sirbina, kord ümmargusena ja vahel on üldse silmapiirilt kadunud. Huvitav oli teada saada kuidas tekivad Päikese ja Kuu varjutused. Viimaseks osaks jäi „Virtuaalne planetaarium“, kus arvutiprogramm näitab antud ajahetkel ja kohas liikuvat Päikest, Kuud  ja teisi taevakehi, satelliite ja erinevaid galaktikaid.
Enne kojusõitu kinnitasime keha ja  jagasime muljeid ning olimegi valmis pikaks tagasiteeks.
Oli tore ja meeldejääv õppekäik.

V klassi õpetaja Kaili Salumäe

Õpilased Päikesesüsteemi maketi ees
Teleskoobi torn
5. klass Tõravere Observatooriumi peahoone ees

16. apr 2013

Õuesõppeprojekt 1.- 6. klassile Vändra Gümnaasiumis teemal „Jäätmekäitlus ja atmosfäärikaitse“Juba teist aastat järjest toimub Vändra Gümnaasiumis õuesõppeprojekt 1.- 6. klassidele.
Selle aasta teemaks on „Jäätmekäitlus ja atmosfäärikaitse.“ Projekti käigus viiakse läbi 6 õppekäiku erinevatesse jäätmekäitlus- ja ilmavaatlusjaamadesse: I  ja II klass tutvuvad OÜ Paikre tegevusega; III klass suundub uurimusretkele AS Väätsa Prügila juurde; IV ja V klass külastavad Tõravere Observatooriumi; VI-ndad klassid sõidavad Tallinn-Harku Aeroloogiajaama ilma ennustama.


Õuesõpe ja vahetu kontakt loodusega arendab õpilaste hoolivat suhtumist loodusesse ning kinnitab koolitunnis õpitut. Et neid tulemusi saavutada, on vaja ( lisaks kooliruumides toimuvatele ainetundidele) viia õpilasi õppekäikudele, kus nad saavad ainetunnis õpitud teavet praktilise tegevuse käigus kasutada ning looduses tegutsedes uusi teadmisi ja kogemusi omandada. 

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 Õppekäigud toimuvad järgnevatel aegadel:
1. 17.04 - IV klass  Tõravere Observatoorium
2. 24.04 -  V klass Tõravere Observatoorium
3. 15.05 - II klass OÜ Paikre
4. 14.05 - I klass OÜ Paikre
5. 23.05 - VI klassid Tallinn-Harku Aeroloogiajaam
6. 27.05 - III klassid AS Väätsa Prügila